image noz widelec 370We wrześniu opłata za obiady wynosi 72 zł (pomniejszona o odpis z marca). Wpłaty proszę dokonać do 10 września 2020 r. Proszę o terminowość wpłat! Odpis obiadu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub do intendenta do godziny 8.00 każdego dnia. Obiady wydawane będą od 7 września 2020 rZapisy na obiady proszę zgłaszać od 1 września 2020 r