image noz widelec 370W listopadzie  opłata za obiady wynosi 76 zł. Wpłaty proszę dokonać do 10 listopada 2020 r. Proszę o terminowość wpłat! Odpis obiadu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub do intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.

image noz widelec 370W październiku opłata za obiady wynosi 84 zł. Wpłaty proszę dokonać do 10 października 2020 r. Proszę o terminowość wpłat! Odpis obiadu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub do intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.

image noz widelec 370We wrześniu opłata za obiady wynosi 72 zł (pomniejszona o odpis z marca). Wpłaty proszę dokonać do 10 września 2020 r. Proszę o terminowość wpłat! Odpis obiadu można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub do intendenta do godziny 8.00 każdego dnia. Obiady wydawane będą od 7 września 2020 rZapisy na obiady proszę zgłaszać od 1 września 2020 r

konsultacjeHarmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych
prowadzonych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

image noz widelec 370Opłata za obiady w marcu 2020 r.

wynosi: 88,00 zł (osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.03.2020r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image noz widelec 370Opłata za obiady w lutym 2020 r.

wynosi: 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.02.2020 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.