image 2024 03 23T214627083Uczeń naszej szkoły Błażej Duda zajął drugie miejsce w III edycji Międzyszkolnego Konkursu o Ochronie Środowiska dla uczniów klas VII-VIII z powiatu krasnostawskiego. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Tegoroczna edycja tradycyjnie odbyła się 22 marca.

Pisząc test uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu geografii, biologii, chemii, ochrony środowiska. Przygotowując się do konkursu poszerzyli swoją wiedzę na temat zasobów i ochrony wody pitnej, wpływu działalności człowieka na środowisko hydrogeologiczne w ujęciu lokalnym i europejskim, metod ochrony przyrody z uwzględnieniem lokalnych form ochrony środowiska.

Uczniowie naszej szkoły: Błażej Duda, Ola Pastuszak i Michał Patyra przygotowywali się pod opieką p. Celiny Kowal.