20221208 123727Opanowanie ognia, odkrycie właściwości krzemienia pozwoliły naszym najstarszym przodkom przetrwać w trudnych warunkach epoki kamiennej. O życiu codziennym, sposobach zdobywania pożywienia, rozpalania ognia, pierwszych narzędziach i broni z czasów prehistorycznych opowiadali naszym uczniom członkowie grupy „Archeo”, którzy odwiedzili nas 8 grudnia i zaprezentowali pokaz historyczny „Ogniem i krzemieniem”.