Wykaz nauczycieli pracujących 
w Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

Mirosław Berbeć - wychowanie fizyczne

Jolanta Ćwirta - edukacja wczesnoszkolna

Krzysztof Darmochwał - muzyka, plastyka

Dariusz Dubaj - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca w świetlicy

Justyna Godula - psycholog

Aleksandra Góreczna - język angielski

Elżbieta Kasperek - edukacja wczesnoszkolna

Maria Klasura - religia

Celina Kowal - technika, geografia, fizyka

Monika Kwaśniak - logopeda

Jacek Kwiecień - zajęcia komputerowe, informatyka

Wioletta Lis - język angielski

Elżbieta Mazurek - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny

Dorota Milewska-Piech – nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka

Bożena Mitura - język polski, bibliotekarz

Renata Olida - język niemiecki

Małgorzata Policha (dyrektor) - język polski

Małgorzata Rzemieniuk – matematyka

Zbigniew Rzemieniuk - chemia, matematyka

Dariusz Sułek - biologia, przyroda

Joanna Troć – nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka

Anna Wożakowska - pedagog

Beata Wrońska - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, doradztwo zawodowe