Relacja z konkursu recytatorskiego Drukuj
Konkurs Recytatorski - 2010

14 kwietnia gościliśmy w naszej szkole recytatorów poezji księdza Jana Twardowskiego. Do tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego”, nad którym patronat objęli Starosta Krasnostawski Janusz Szpak i Wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński  zgłosiło się 33 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Komisja konkursowa  w składzie: pan Andrzej Woźniak – przewodniczący, pani Beata Zadrąg i pan Stanisław Kliszcz wyłonili sześciu laureatów.

Nagrodzeni finaliści z klas I – III szkoły podstawowej to Mariusz Patyk z Jaślikowa i Damian Szambelan z Siennicy Nadolnej. Laureatami z klas IV – VI  zostali Ewa Pędzińska z Krupego oraz Sebastian Rudnik ze szkoły w Jaślikowie. Wśród recytatorów z  grupy gimnazjalistów największy sukces odnieśli uczniowie z gimnazjum w Gorzkowie. Reprezentanci tej szkoły – Aneta Jaremek i Damian Spasowicz zostali laureatami. Jury wyróżniło również Agnieszkę Wojtal z gimnazjum w Zakręciu za interpretację wiersza „Za szybko”.
Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Dyplomy i nagrody wręczał Starosta Krasnostawski Janusz Szpak i wicedyrektor szkoły Małgorzata Policha.
Organizatorzy dziękują recytatorom i ich opiekunom za przygotowanie i udział w konkursie, sponsorom za ufundowanie nagród i poczęstunku.