Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6 tel.: 81-5385200,
fax: 81-5385230
Delegatura w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Niepodległości 1
tel.: 825631960, fax: 825631432