XVII Dzień Papieski Drukuj
Poniedziałek, 16 Październik 2017

W tym roku pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją” przeżywamy kolejny już Dzień Papieski. Uczniowie naszej szkoły w dniu 16 października mogli wsłuchać się w piękne nauczanie św. Jana Pawła II, Wielkiego Polaka, który bardzo kochał dzieci i młodzież. Posłaniec Ducha Świętego i największy misjonarz, który od początku swojego pontyfikatu zachęcał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Podczas VIII pielgrzymki do Polski w Łagiewnikach 2002 r. św. Jan Paweł II powiedział: „Przynoszę przesłanie nadziei płynące z Dobrej Nowiny (…) Przestań się lękać! Zaufaj Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie”. Te i inne przesłania św. Jana Pawła II przypomnieli uczniowie kl. IVb, którzy przygotowali pod kierunkiem katechetki Marii wzruszający montaż słowno – muzyczny. Uroczystość uzupełniła prezentacja o życiu i działalności św. Jana Pawła II, która pomogła, szczególnie naszym najmłodszym uczniom, przybliżyć postać papieża Polaka, św. Jana Pawła II.