konurslogopedycznyZaproszenie dla uczniów klas 6 - 8 do udziału w konkursie logopedycznym „Język - narzędzie porozumiewania”.
Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej na zadany temat, składającej się z minimum pięciu slajdów, maksymalnie dziesięciu oraz przesłanie jej na adres organizatora.

Ocenie podlegać będzie rodzaj wykorzystanego programu do prezentacji multimedialnej, zawartość merytoryczna i zgodność z tematem przewodnim, ilość i rodzaj wykorzystanych efektów, szata graficzna, ogólna atrakcyjność wykonanej prezentacji.


Zaproszenie / Regulamin konkursu / Oświadczenie opiekunów