DSCN1584W piątkowe przedpołudnie 21 czerwca uroczyście zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W tym oczekiwanym w szkolnym kalendarzu dniu towarzyszyli nam: proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Siennicy Nadolnej ks. Andrzej Kowalczyk, zastępca wójta Gminy Krasnystaw pan Andrzej Bąk, przewodnicząca Rady Rodziców pani Izabela Zienkiewicz oraz Rodzice. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły pani Małgorzata Policha, która powitała zgromadzonych gości i podsumowała całoroczną pracę, dziękując nauczycielom i uczniom za zaangażowanie, wysiłek i osiągnięcia. Głos zabrali także zastępca wójta, proboszcz, przewodnicząca Rady Rodziców.

Następnie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów. Nagrody odebrali także ci, którzy angażowali się społecznie, odnosili sukcesy w konkursach i zawodach sportowych oraz mogą się pochwalić stuprocentową frekwencją.

Wzruszającym momentem było pożegnanie ósmoklasistów – ślubowanie, podziękowanie za wspólne lata.

Ostatnim punktem oficjalnej części były występy artystyczne.

Dla wszystkich – udanych wakacji.